недела, 03 декември 2006

МАЛЕШЕВСКИ ОРА И ПЕСНИ

МАЛЕШЕВСКИ ОРА И ПЕСНИ

http://www.berovo.net

Малешевското !
Беровско
Ратевско
Ајде провикнал се Иљо Малешевски
Да ти купам мека махнудија
Ај мори камен Јано
Жени се Радо додек си младa
Гуна болна лежи
Јано тенка Малешевка
Комита пита Радо море
Македонски патриотски песни

Берово mp3
http://www.berovo.com/Berovo-MP3