недела, 03 декември 2006

Cvetinte Oci ( Suzana Spasovska & Naum Petrevski )Цветините очи черешови
Цветините очи черешови
сношти ги видов расплакани.
Цветано моме убаво
што си ми Цвете нажалено?

Дали ти е мајка умрела
или е болен татко ти,
или те тебе посвршија
за тоа либе што несакаш?

Ниту ми е мајка умрела
ниту е болен татко ми,
либето војник ми замина
во таа града Битола.

Од него писмо јас немам
зато сум толку нажалена,
зато сум толку нажалена
нажалена расплакана.