недела, 03 декември 2006

Македонски Патриотски Песни

Македонски Патриотски Песни
link

Ако умрам ил загинам - Јонче Христовски
Вардаре, Пирин кај ти е, Вардаре, Егеј кај ти е - Зоран Марковски
Една мисла имаме - Војо Стојановски
Крвопис - Ванчо Тарабунов
Ајде провикнал се Иљо Малешевски - Ванчо Тарабунов
Народе Македонски! - Симон Гугуловски
Послушајте патриоти - Џорлиеви
Едно име имаме - Јонче Христовски
Кога падна на Пирина, Јане Сандански - Васка Илиева
Егејска мака - Сузана Спасовска
Песна за Леринско (Егејска)
Нема друга Македонија - Војо Стојановски
Шумите Буките
Заплакало Мариово за Ѓорѓи Сугарев - Васка Илиева
Трба, трби Гевгелија - Васка Илиева
Буките разбиваат браќа - Кирил Манчевски
Огин го гори Брезово, Македонијо - П. Нецовски
Јас сум чисто Македонче - Група Македонија
Денес над Македонија - Бадев, Васка & Сариевски
Не плачи мајко не жали - О.Стефковски
Море сокол пие - Александар Сариевски
Распукала Шар Планина - Александар Сариевски
Војната тригодишна - Пелагониски Бисери
Сардисале Лешочкиот манастир - Васка Илиева
Земјо Македонска - Симон Гугуловски
Земјо македонска - Васка Илиева
Каде сте Македончиња - Александар Сарев
Бисер Балкански - Гоце Николовски
Егејки мајки
Еден народ македонски
Распукала Шар Планина
Сокол пие

линк mp3